Skip to content

Spolčo / Vaječina – v Don Boscu!!

17.5.2016 19:00 - 22:00

Vaječina s VKH Ostrava jako připomínka seslání Ducha svatého.

Mše svatá bude v kostele sv. Josefa – tzn. Don Bosco. Posezení taktéž bude ve Středisku, které je připojeno ke kostelu (mše v Pustkovci nebude).

Studentská mše svatá v úterý 17. 5. 2016 začíná v 19:00, schola zkouší od 18:00. 

PS: Přineste si vajíček, kolik sníte 😉

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“  [Liturgie.cz]

 


Mohlo by vás zajímat

Komentáře

Zatím zde nejsou žádné komentáře.

Přidej komentář

Vyžadováno

Vyžadováno

Optional

newsletter software