Skip to content

VKH ČR

VKH Ostrava je členem organizace VKH ČR, která zastřešuje aktivity jednotlivých Vysokoškolských katolických hnutí v městech naší republiky. Pod její záštitou se ukrývají akce jako Studentský Velehrad, Konference a další.

Informace o VKH ČR

„Vysokoškolské katolické hnutí je především společenství, kde lidé mohou spolu studovat, bavit se a modlit. Je to prostor pro růst, vzdělání i vztahy. Je otevřené pro všechny, kteří mají zájem sdílet svůj život s ostatními podobného smýšlení.“  P. Josef Stuchlý, vysokoškolský kaplan

Naší vizí je vysoká škola prožitá v tvůrčím prostředí mladých křesťanů, která dává příležitost k osobnímu a duchovnímu rozvoji, vzdělávání a poskytuje prostor pro sdílení, zábavu, zážitky i vztahy.

Našim cílem je vytvořit společenství, ve kterém se budeme doprovázet na cestě životem s Bohem. Prostředkem k tomu je připravit co možná nejkvalitnější program, také proto mezi sebou jednotlivá města spolupracují v rámci VKH ČR.

Historie projektu

Po roce 1989 začala v univerzitních městech České republiky spontánně vznikat vysokoškolská společenství. V průběhu let se rozrůstala do dalších měst, zvyšoval se počet a kvalita akcí a prohlubovala se vzájemná spolupráce. Dnes se ve větších městech setkáte se společenstvími studentů, která nabízí různorodý program. V menších městech existují společenství, jejichž činnost leží spíše na aktivitě vlastních členů.

Řekli o VKH…

 „Díky různorodému a skvělému společenství mladých lidí jsem si zvýšila sebedůvěru, našla opravdová přátelství a naučila jsem se díky týmové práci dosahovat vyšších výsledků. “
[ Petra ]
 „VKH mi dává společenství s mladými věřícími lidmi a možnosti seberealizace a prohlubování duchovního života. A také dává prostor pro vytváření nových přátelských i partnerských vztahů, kde od začátku má své místo i společné prožívání víry.“
[ Kuba ]

Více zde: http://www.vkhcr.cz/o-vkhcr/


newsletter software